seminarium_2

Seminarium Sekcji Procesów Technologicznych 

Prelegent: dr inż. Piotr Surdacki

W celu uczestnictwa w seminarium proszę kliknąć w poniższy plakat informacyjny.

Streszczenie 

Proces walcowania pierścieni realizowany na gorąco jest efektywną metodą kształtowania wyrobów pierścieniowych cechujących się dużymi średnicami w stosunku do ich wymiarów przekroju poprzecznego. Stosowane są dwie główne odmiany tego procesu: walcowanie promieniowe, w którym stosowane są dwa narzędzia kształtujące (walec główny i trzpień) oraz walcowanie promieniowo-osiowe, w którym dodatkowo stosowane są rolki stożkowe kształtujące czołowe powierzchnie pierścienia.

W prezentacji przedstawiono aspekty teoretyczne i technologiczne procesu walcowania pierścieni stalowych realizowanego na gorąco. Omówiono zastosowanie pierścieni stalowych w przemyśle oraz główne metody ich wytwarzania. Zaprezentowano badania teoretyczno–doświadczalne procesu walcowania pierścieni ze stali 1.0503 (C45). Analizę teoretyczną założonych sposobów walcowania pierścieni stalowych wykonano na podstawie symulacji numerycznych metodą elementów skończonych. Badania dokładności wyników obliczeń wykazały, że symulacje numeryczne mają ograniczony zakres zastosowania do analizy procesu walcowania pierścieni. Główną metodą badawczą były więc próby doświadczalne przeprowadzone w Laboratorium Innowacyjnych Maszyn i Technologii Obróbki Plastycznej Metali na Politechnice Lubelskiej w warunkach zbliżonych do przemysłowych. Określono zależności pomiędzy zjawiskiem poślizgu i poszerzenia a parametrami procesu. Badaniom poddano również wpływ wybranych czynników miedzy innymi: temperatury wsadu, położenia rolek kalibrujących oraz kształtu narzędzi na dokładność wymiarową walcowanych pierścieni. Na podstawie uzyskanych rezultatów opracowano wytyczne do projektowania procesu, które pozytywnie zweryfikowano na przykładowej odkuwce pierścienia.