seminarium_3

Seminarium Sekcji Procesów Technologicznych 

Prelegent:  dr hab. inż. Marcin Kaszuba, prof. PWr

W celu uczestnictwa w seminarium proszę kliknąć w poniższy plakat informacyjny.

Streszczenie:

Przedstawione badania dotyczą możliwości zastosowania napawania jako metody regeneracji narzędzi kuźniczych stosowanych w procesach kucia matrycowego na gorąco. A analizie stanu zagadnienia przedstawiono kompleksową analizę zużycia narzędzi w celu identyfikacji i oceny wpływu poszczególnych mechanizmów niszczących na trwałość narzędzia. Następnie zaprezentowano możliwość napawania regeneracyjnego narzędzi dla wybranych przykładów.

Link do spotkania: teams