Aktywność naukowa

Głównym obszarem zainteresowania Sekcji jest szeroko pojęty obszar przetwarzania materiałów metalowych. Obejmuje wszystkie technologie w trakcie, których dochodzi do zmiany kształtów oraz właściwości fizycznych lub chemicznych poszczególnych elementów, z uwzględnieniem odziaływania ciepłem. Procesy technologiczne razem z czynnościami pomocniczymi stanowią proces produkcyjny, w wyniku którego otrzymywany jest finalny produkt, dlatego Sekcja będzie kładła mocny nacisk na współpracę z przemysłem.

Informacje ogólne:

  • Sekcja ściśle współpracuje z przedstawicielami polskiego przemysłu przetwórstwa metali m.in. ze Związkiem Kuźni Polskichzkp.pl
  • W ramach Sekcji powołane zostało Centrum Nowych Technologii Komputerowych Metalurgii i Inżynierii Materiałowej CeKoMat – www.cekomat.agh.edu.pl
  • Członkowie Sekcji są Redaktorami Naczelnymi międzynarodowych czasopism naukowych m.in. Archives of Civil and Mechanical Engineering, Computer Methods in Materials Science.
  • Sekcja poprzez zaangażowanie swoich członków współpracuje z międzynarodową organizacją CIRP – The International Academy For Production Engineeringwww.cirp.net