Skład Sekcji

Skład osobowy Sekcji Procesów Technologicznych Komitetu Metalurgii PAN w kadencji 2020-2024

 

prof. dr hab. inż. Zbigniew Gronostajski – Przewodniczący

 

Członkowie sekcji

 1. Mgr inż. Maciej Asłanowicz, Ferro-Term Sp. z o.o.
 2. Prof. Rafał Dańko, Akademia Górniczo-Hutnicza
 3. Prof. Adam Grajcar, Politechnika Śląska
 4. Prof. Zbigniew Gronostajski, Politechnika Wrocławska
 5. Prof. Edward Guzik, Akademia Górniczo-Hutnicza
 6. Prof. Jan Kazior, Politechnika Krakowska
 7. Prof. Tadeusz Knych, Akademia Górniczo-Hutnicza
 8. Prof. Bogusław Major, Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN
 9. Dr hab. inż. Wojciech Maziarz, Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN
 10. Prof. Jarosław Mizera, Politechnika Warszawska
 11. Prof. Jan Sieniawski, Politechnika Rzeszowska
 12. Prof. Jerzy Sobczak, Akademia Górniczo-Hutnicza
 13. Prof. Natalia Sobczak, Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN
 14. Prof. Jan Szajnar, Politechnika Śląska

Członkowie stowarzyszeni

 1. Dr inż. Jacek Borowski, Instytut Obróbki Plastycznej
 2. Dr hab. inż. Tomasza Chmielewski, Politechnika Warszawska
 3. Prof. Mirosław Cholewa, Politechnika Śląska
 4. Prof. Bogdan Garbarz, Instytut Metalurgii Żelaza
 5. Prof. Andrzej Gontarz, Politechnika Lubelska
 6. Prof. Marcin Górny, Akademia Górniczo-Hutnicza – koordynator zespołu ds. odlewnictwa
 7. Dr hab. inż. Magdalena Jabłońska, Politechnika Śląska
 8. Dr inż. Barbara Juszczyk, Instytut Metali Nieżelaznych
 9. Dr hab. inż. Magdalena Kawalec, Akademia Górniczo-Hutnicza
 10. Prof. Roman Kuziak, Instytut Metalurgii Żelaza
 11. Prof. Łukasz Madej, Akademia Górniczo-Hutnicza – koordynator zespołu ds. przeróbki plastycznej
 12. Prof. Janusz Majta, Akademia Górniczo-Hutnicza
 13. Prof. Sebastian Mróz, Politechnika Częstochowska
 14. Dr hab. inż. Wacław Muzykiewicz, Akademia Górniczo-Hutnicza
 15. Dr hab. inż. Dawid Myszka, Politechnika Warszawska
 16. Dr hab. inż. Krzysztof Naplocha, Politechnika Wrocławska
 17. Dr hab. inż. Marek Opiela, Politechnika Śląska
 18. Prof. Zbigniew Pater, Politechnika Lubelska
 19. Prof. Henryk Paul, Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN
 20. Dr hab. inż. Jarosław Piekło, Akademia Górniczo-Hutnicza
 21. Dr inż. Adam Pietras, Instytut Spawalnictwa
 22. Dr hab. inż. Zenon Pirowski, Instytut Odlewnictwa
 23. Dr hab. inż. Wojciech Presz, Politechnika Warszawska
 24. Prof. Jerzy Rojek, Instytut Podstawowych Problemów Technicznych
 25. Prof. Romana Śliwa, Politechnika Rzeszowska
 26. Dr hab. inż. Dariusz Woźniak, Instytut Metalurgii Żelaza