Zespoły zadaniowe

W ramach Sekcji Procesów Technologicznych działać będą takie Zespoły, jak:

Planuje się powołanie innych Zespołów zadaniowych w zależności od osób, które zapiszą się do Sekcji. Wokół każdego zespołu powinny być zgromadzone osoby reprezentujące dane technologie z całej Polski. Zespoły będą zaangażowane w prace stowarzyszeń branżowych związanych z procesami technologicznymi, aby utrzymywać bezpośredni kontakt z szeroko pojętymi przedstawicielami przemysłu.