Nagroda Sekcji

Lista Laureatów 

Laureatami tegorocznej edycji konkursu na najlepszą rozprawę doktorską Sekcji Procesów Technologicznych obronioną w 2022 roku zostali:

z zakresu przeróbki plastycznej:

dr inż. Gabriela Fojt-Dymara: „Strukturalne i mechaniczne czynniki ciągliwości na gorąco
stali wysokomanganowych”, Politechnika Śląska
promotor: dr hab. inż. Marek Opiela, prof. PŚ;

z zakresu odlewnictwa:

dr inż. Paweł Jurczyk: „Wpływ składu chemicznego i warunków obróbki cieplnej na mikrostrukturę oraz wybrane własności użytkowe staliwa wysokostopowego typu duplex GX2CrNiMoCuN 25-6-3-3”, Politechnika Śląska,
promotorzy: dr hab. inż. Tomasz Wróbel, dr inż. Czesław Baron
opiekun z przemysłu: mgr inż. Jerzy Jamontt

 SERDECZNIE GRATULUJEMY I ŻYCZYMY KOLEJNYCH SUKCESÓW!!!

 

Dotychczasowi laureaci:

2021

z zakresu odlewnictwa:

dr inż. Gabriela Sikora: „Optymalizacja zabiegu modyfikowania stopów typu Al-Cu”, Akademia Górniczo-Hutnicza
promotor: prof. dr hab. inż. Marcin Górny;

dr inż. Oswald Krasa : „Ocena zabiegu sferoidyzacji żeliwa metodą analizy termicznej procesu stygnięcia i krzepnięcia”, Politechnika Częstochowska
promotor: prof. dr hab. inż. Zbigniew Konopka;

z zakresu przeróbki plastycznej:

dr inż. Karolina Kowalczyk: „Analiza zjawisk strukturalnych i ich wpływ na właściwości stali niskowęglowych odkształconych w procesie SPD”, Politechnika Śląska,
promotor: dr hab. inż. Magdalena Jabłońska, prof. PŚ.

dr inż. Małgorzata Zasadzińska: „Przyczyny i mechanizmy ograniczonej odkształcalności miedzi w rzeczywistych warunkach technologicznych”, Akademia Górniczo-Hutnicza,
promotor: prof. dr hab. inż. Tadeusz Knych; promotor pomocniczy: dr hab. inż. Monika Walkowicz, prof. AGH

 2020

z zakresu odlewnictwa:

dr inż. Rafał Dojka: „Reoxidation in the mould”, Politechnika Śląska
promotor: dr hab. inż. Jan Jezierski, prof. PŚ;

dr inż. Łukasz Szymański: „Warstwy kompozytowe wytwarzane in situ w odlewach na bazie stopów Fe”, Akademia Górniczo-Hutnicza
promotor: prof. dr hab. inż. Jerzy Sobczak;

z zakresu przeróbki plastycznej:

dr inż. Remigiusz Błoniarz: „Wpływ rozdrobnienia mikrostruktury na własności mechaniczne stali mikrostopowych odkształcanych w warunkach obciążeń dynamicznych”, Akademia Górniczo-Hutnicza,
promotor: prof. dr hab. inż. Janusz Majta

2019

–   Mateusz Sitko „Development of a computationally high-performance model of cellular automata for recrystallization”, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, promotor prof. dr hab. inż. Łukasz Madej.

2018

–   Przemysław Snopińsk „Kształtowanie struktury i własności odlewniczych stopów Al-Mg w procesach obróbki cieplnej i intensywnego odkształcenia plastycznego”, Politechnika Śląska, promotor dr hab. inż. Tomasz Tański, Prof. PŚ.

2017

–   Grzegorz Winiarski „Kształtowanie kołnierzy w wyrobach drążonych metodą wyciskania z ruchomą tuleją”, Politechnika Lubelska, promotor prof. dr hab. inż. Andrzej Gontarz

2016: 

–  Konrad Perzyński „Hybrid RCAFE model for fracture modelling in multi-phase materials”, Akademia Górniczo-Hutnicza, promotor dr hab. inż. Łukasz Madej prof. AGH

–  Tomasz Bulzak „Wpływ parametrów technologicznych na przebieg wyciskania wierteł krętych”, Politechnika Lubelska, promotor prof. dr hab. inż. Zbigniew Pater

 

Nagroda Sekcji Procesów Technologicznych za wyróżniającą się rozprawę doktorską związaną z rozwojem szeroko pojętych procesów technologicznych. 

W latach 2020-2024 Sekcja Procesów Procesów Technologicznych przyznaje coroczne wyróżnienia najlepszym rozprawom doktorskim w dwóch obszarach związanych:

 1. z szeroko pojętą technologią odlewniczą,
 2. z szeroko pojętą technologią przeróbki plastycznej metali.

Regulamin Nagrody Sekcji

Wnioski z obszaru technologii odlewniczych oceniane są przez Komisję w składzie:

 1. Dr hab. inż. Magdalena Kawalec – Akademia Górniczo-Hutnicza – przewodnicząca – kawalec@nullagh.edu.pl,
 2. Prof. dr hab. inż. Mirosław Cholewa – Politechnika Śląska,
 3. Prof. dr hab. inż. Bogdan Garbarz – Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metalurgii Żelaza,
 4. Prof. dr hab. inż. Sebastian Mróz – Politechnika Częstochowska,
 5. Prof. dr hab. inż. Jerzy Sobczak – Akademia Górniczo-Hutnicza,
 6. Dr hab. inż. Dawid Myszka – Politechnika Warszawska,
 7. Dr hab. inż. Zenon Pirowski – Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny.

Wnioski z obszaru technologii przeróbki plastycznej metali oceniane są przez Komisję w składzie:

 1. Prof. dr hab. inż. Andrzej Gontarz – Politechnika Lubelska – przewodniczącya.gontarz@nullpollub.pl,
 2. Prof. dr hab. inż. Adam Grajcar – Politechnika Śląska,
 3. Prof. dr hab. inż. Sebastian Mróz – Politechnika Częstochowska,
 4. Prof. dr hab. inż. Henryk Paul – Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN,
 5. Dr hab. inż. Wacław Muzykiewicz – Akademia Górniczo-Hutnicza,
 6. Dr hab. inż. Wojciech Presz – Politechnika Warszawska,
 7. Dr inż. Jacek Borowski – Instytut Obróbki Plastycznej.

 

Archiwum

Regulamin nagrody

W latach 2016-2020 Sekcja Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii PAN przyznawała coroczne wyróżniania najlepszych rozprawom doktorskim związanym z szeroko pojętą przeróbką plastyczną metali. Wnioski oceniane były przez Komisję w składzie:

 1. Prof. dr hab. inż. Andrzej Gontarz – Politechnika Lubelska – przewodniczący – a.gontarz@nullpollub.pl,
 2. dr hab. inż. Tomasz Trzepieciński, prof. PRz – Politechnika Rzeszowska,
 3. Prof. dr hab.. inż. Sebastian Mróz – Politechnika Częstochowska,
 4. Prof. dr hab. inż. Jerzy Rojek – Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN,
 5. dr hab. inż. Krzysztof Muszka, prof. AGH – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie,
 6. dr hab. inż. Dariusz Kuc, prof. PŚl – Politechnika Śląska,
 7. dr hab. inż. Adam Grajcar, prof. PŚl – Politechnika Śląska,
 8. dr hab. inż. Hanna Weinert, prof. INOP – Instytut Obróbki Plastycznej w Poznaniu,
 9. dr hab. inż. Marek Hawryluk, prof. PWr – Politechnika Wrocławska.