Posiedzenia

Spotkania Członków Sekcji Procesów Technologicznych

Sekcja raz w roku organizuje spotkanie plenarne w tradycyjnej formie dla wszystkich członków, oraz dodatkowo przynajmniej raz w roku realizowane są spotkania zespołów zadaniowych.

Najbliższe spotkanie stacjonarne planowane jest podczas Konferencji Metalurgia organizowanej w Bukowinie Tatrzańskiej 20-22 października 2021 roku.

 

Sekcja wspiera spotkania organizowane „on line” przez Zakład Obróbki Plastycznej i Odlewnictwa PW w szeroko pojętym obszarze tematycznym obróbki plastycznej, odlewnictwa i inżynierii materiałowej oraz zagadnień z nimi związanymi. Spotkania mają formę pojedynczej prezentacji „typu konferencyjnego” w języku polskim oraz następującej po niej dyskusji. 

Osoba odpowiedzialna za seminarium dr hab. inż. Wojciech Presz, prof. Politechniki Warszawskiej (Zakład Obróbki Plastycznej i Odlewnictwa):

www.wip.pw.edu.pl/zopio

Seminarium Sekcji Procesów Technologicznych: 

 

Archiwum prezentacji z Seminarium Sekcji Procesów Technologicznych:

24.05 2021 – Mateusz Skwarski – „Metodyka tłoczenia słupka B ze stopów aluminium serii 7xxx

30.06 2021 – Mateusz Sitko – „Wydajny obliczeniowo model automatów komórkowych do symulacji rekrystalizacji statycznej

Archiwum Sekcji Procesów Przeróbki Plastycznej


16 kwietnia 2019r. w Oddziale Metali Lekkich IMN w Skawinie odbyło się posiedzenie robocze Sekcji Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii PAN.

W ramach spotkania zapoznano się bazą laboratoryjną OML IMN w Skawinie oraz zostały wygłoszone trzy referaty naukowe:

 1. Krzysztof Drozdowski, ZOP Świdnik, „Procesy kucia matrycowego metali lekkich – przykłady zastosowania odkuwek” (plik).
 2. Piotr Korczak, IMN OML Skawina, „Badania odkształcalności stopów aluminium w procesie wyciskania”.
 3. Monika Mitka, IMN OML Skawina, „Możliwość wyciskania stopów magnezu w procesie ciągłego wyciskania na kole na przykładzie stopu magnezu AZ81 „

 

Podczas spotkania zaprezentowano również cztery zgłoszone propozycje tematów prac o przeglądowym charakterze planowane do publikacji w czasopiśmie Archives of Civil and Mechanical Engineering. Po dyskusji każdego z tematów na drodze głosowania tajnego wybrano dwie propozycje, które uzyskały największą liczbę punktów:

 1. Flow stress characteristics in metallic materials at multiple length scales – aktualny opiekun dr hab. inż. Krzysztof Muszka, prof. AGH.
 2. Strukturalne aspekty kształtowania materiałów w procesach przeróbki plastycznej – aktualny opiekun dr hab. inż. Magdalena Jabłońska, prof. PŚ.

28 listopada 2018 r. podczas konferencji PLASTMET 2018 w Łańcucie odbyło się posiedzenie Sekcji Procesów Przeróbki Plastycznej, podczas którego zostały ogłoszone wyniki II edycji konkursu na najlepszą pracę doktorską obronioną w roku 2017 r. z zakresu przeróbki plastycznej metali.

 1. Tegorocznym laureatem został dr inż. Grzegorz Winiarski, którego promotorem był prof. dr hab. inż. Andrzej Gontarz. Pan doktor Winiarski zaprezentował również swoja pracę podczas konferencji w formie referatu kluczowego.
 1. Podczas spotkania dyskutowano również na temat przygotowania kolejnego artykułu o przeglądowym charakterze pod patronatem Sekcji. Padła propozycja aby dotyczył on węższego zakresu tematycznego niż obecnie publikowany i aby procedura wyboru tematu angażowała wszystkich członków Sekcji. Postanowiono zatem, zidentyfikować kilka tematów takich prac, pochodzących od osób zainteresowanych opieką nad przygotowaniem późniejszej publikacji. Na kolejnym plenarnym spotkaniu Sekcji w IMN w Skawinie (na wiosnę) osoby, które zaproponują tematykę, poproszone zostaną o przedstawienie na 2-3 slajdach zakresu planowanej publikacji pod dyskusję. Na tej podstawie członkowie Sekcji podejmą decyzję, który temat będzie dalej rozwijany w kierunku publikacji. W związku z powyższym zainteresowane osoby proszone są o przesłanie propozycji tematów artykułów do Prof. Z. Gronostajskiego i Prof. Ł. Madeja do końca stycznia 2019 roku.
 1. Ustalono również, iż następne spotkanie sekcji odbędzie się w IMN w Skawinie (na wiosnę).
 2. W drugiej części spotkania rozmawiano na temat podejścia do Ustawa 2.0 na poszczególnych uczelniach.

05 Kwiecień 2018 roku w na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, w budynku Akademickiego Centrum Materiałów i Nanotechnologii ACMIN odbyło się posiedzenie Sekcji Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii PAN. Gospodarzem naszego posiedzenia był Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej (WIMiIP) wraz z Akademickim Centrum Materiałów i Nanotechnologii (ACMIN).

W ramach spotkania zapoznano się bazą laboratoryjną ACMIN oraz zostały wygłoszone trzy referaty naukowe:

 1. Luc Van De Putte, ArcelorMittal Poland, Modelling challenges in today’s innovative industry.
 2. Marek Wojtaszek, WIMiIP AGH Kraków, Wybrane aspekty przeróbki plastycznej wyprasek ze stopu tytanu.
 3. Marek Przybylski, Dyrektor ACMIN, Nanotechnologia w AGH: czy Uczelniane Laboratoria Badawcze mają sens?

 

22 Listopada 2017 roku na Zamku w Łańcucie podczas XII Konferencji Naukowej pt.: ODKSZTAŁCALNOŚĆ METALI I STOPÓW, OMIS’2017 odbyło się odbyło się posiedzenie  Sekcji Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii PAN. W ramach spotkania zostały wręczone dyplomy w pierwszej edycji Nagród Sekcji za Najlepszą Pracę Doktorską.


24 kwietnia 2017 roku w Instytucie Obróbki Plastycznej w Poznaniu odbyło się posiedzenie  Sekcji Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii PAN. W ramach spotkania zostały m.in. wygłoszone trzy referaty naukowe:

12.30 – 13.10 – Prof. Dr.-Ing. habil. Markus Bambach, Flexible forming processes and process chains (plik).

13.10 – 13.50 – Prof. Leszek Małdziński, Zwiększanie trwałości części maszyn, pojazdów oraz narzędzi do obróbki plastycznej metodą regulowanego azotowania ZeroFlow.

12.50-14.30 – dr inż. Stanisław Ziółkiewicz, Ważniejsze przemysłowe wdrożenia Instytutu Obróbki Plastycznej w Poznaniu.

—————————————————————————————————-