seminarium_9

Seminarium Sekcji Procesów Technologicznych 

Prelegent:  dr inż. Anna Dmitruk

W celu uczestnictwa w seminarium proszę kliknąć w poniższy plakat informacyjny.

Wytwarzanie odlewów komórkowych i kompozytowych na bazie stopu AZ91

Streszczenie:

W referacie zostaną omówione dwie metody wytwarzania odlewów komórkowych i metaliczno-ceramicznych materiałów kompozytowych na bazie stopu Mg (AZ91). Pierwszą z nich będzie odlewanie precyzyjne (investment casting) wykorzystujące technikę replik polimerowych wydruków 3D, pochodzących z technologii FDM (fused deposition modeling) lub DLP (digital light processing), zaś drugą technika prasowania ze stanu ciekłego (squeeze casting). Przedstawione zostaną wyniki analizy mikroskopowej służące do oceny jakości odlewu lub połączenia pomiędzy składnikami kompozytu, wybrane właściwości mechaniczne i proces optymalizacji topologicznej tego typu materiałów ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań w implantach biomedycznych

 

Link do spotkania: teams